Усети вкуса на нежните моменти!

Участвай за награда Период на Промоцията: 01.09. – 10.10.2021 г.

Купи
продукти
Milka.

Регистрирай номера и сумата от касовата бележка и събирай точки. 1 ст. = 1 точка.

С всеки събрани 900 точки участваш за една от наградите!

Купи
продукти
Milka.

Регистрирай номера и сумата от касовата бележка и събирай точки. 1 ст. = 1 точка.

С всеки събрани 900 точки участваш за една от наградите!