Промоцията започва на 02.01.2023 г.
За повече информация виж Официалните правила.