Участвай за награда Период на промоцията: 01.08. – 04.09.2022 г.

500 точки = 1 участие
в тегленето за тази
моментна награда

500 точки = 1 участие
в тегленето за тази
моментна награда

1000 точки = 1 участие
в тегленето за тази
награда в края на
промоцията